Volleybal voor dames

Door omstandigheden stoppen er een aantal dames van de maandagvolleybal. Wij zijn op zoek naar dames die op maandagavond recreatief willen volleyballen. Het is van 20.30 tot 21.30 uur in Dorpshuis De Molenkamp. Heb je zin in een uurtje lekker ontspannen sportief bezig te zijn? Dan is dit iets voor jou.

 

Wat kan je nog meer doen bij SVW Windesheim?

Op maandagavond is er van 19.30 tot 20.30 “Body Balance” in het Dorpshuis. Onder leiding van een enthousiaste en bekwame trainer aan je conditie en figuur trainen.

Op woensdagavond van 20.30 tot 22.00 uur volleybal voor dames en heren (van af 16 jaar). Onder leiding van een sportieve trainer wordt er gevolleybald.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dinie de Ruiter (0529-497465), Jos Mensink (0529-497430) of http://www.onswindesheim.nl/ (onder het kopje “Verenigingen”). Een keer vrijblijvend mee doen kan natuurlijk altijd. Je bent van harte welkom op één van onze trainingsavonden in dorpshuis De Molenkamp te Windesheim.

Jubileum en afscheid van Ds. H. de Jong.

Velen van u zullen al weten dat Ds. De Jong  de gemeente van Windesheim  binnenkort gaat verlaten.
In april van dit jaar is hij 65 jaar geworden en vanaf oktober mag hij gaan genieten van zijn emeritaat (pensioen).

Naast het afscheid mogen wij ook stilstaan bij het 25 jarig jubileum als predikant van Ds. H. de Jong. De gehele periode is hij predikant in Windesheim geweest en heeft hij, samen met zijn echtgenote, heel veel voor de kerkelijke gemeente betekend.

Ook voor het dorp heeft hij zich ingezet. Denkt u maar aan de jaarlijkse herdenking op 4 mei, de straatnaamwijziging van Achterweg naar Dirc van Herxenweg en de uitbreiding van de begraafplaats.

De laatste "reguliere" kerkdiensten waarin Ds. De Jong hoopt voor te gaan, zullen plaatsvinden op zondag  11 oktober 2015.

Zondag 18 oktober is er ’s middags in de kerk een afscheidsdienst. Deze dienst begint om 14.30 uur.

Op donderdag 15 oktober 2015 is er voor iedereen gelegenheid afscheid te nemen van echtpaar De Jong alsook de dominee te feliciteren met zijn 25 jarig jubileum.  
De locatie hiervoor is natuurlijk de kerk van Windesheim.
Receptie vanaf 19.45 uur,
Aanvang programma
± 20.30 uur,
Voortzetting in de bovenzaal
± 21.15 uur.

Om dominee De Jong en zijn vrouw een schitterend afscheid te bezorgen is uw aanwezigheid zeer gewenst.

 

 

 

 

HERXEN-WINDESHEIM

Ondernemersvereniging Tiggelspoor nodigt haar leden en alle belangstellende ondernemers uit de regio Herxen, Windesheim en/of Harculo uit voor de bijeenkomst op dinsdagavond 19 mei 2015.

De ondernemersvereniging is eind 2014 gestart. “Tiggelspoor” is een initiatief van betrokken ondernemers uit de regio, die de intentie hebben om 5 a 6 keer per jaar samenkomen. De 3de bijeenkomst in het bestaan van de vereniging staat in het teken van kennismaking.

De OV Tiggelspoor, vernoemd naar een smal spoor wat tussen Herxen en Windesheim liep, is een platvorm voor netwerk. Ondernemers uit de regio wordt de mogelijkheid geboden met elkaar te “netwerken”.

Maar ook uitwisselen van kennis- en ervaringsoverdracht, met de gedachte “met elkaar weten en kunnen wij veel, dat delen wij met elkaar” is het de opzet van de laagdrempelige vereniging.

Bent u geïnteresseerd in uw regionale collega-ondernemer,  reserveer dan in uw agenda DINSDAGAVOND 19 MEI 2015. Leden en belangstellende ondernemers zijn van harte welkom in het dorpshuis “De Herxer Marke”, Herxen 1 te Herxen.  Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

 

 

 

 

 

 

Aanleiding was ergens begin 2012 een gesprek aan de bar in het dorpshuis, waarin gesproken werd over een nieuw wapen voor Herxen . Via De historische vereniging Wijhe vonden we in de heer Freerk Kunst een actieve meedenker.

Na vele denkwerk, en het zoeken naar de juiste kanalen , kwamen we uiteindelijk in 2014 terecht bij  de heer Jelle Terluin, lid Fryske Roa foar Heraldiek ( de friese raad voor wapenkunde. ) Deze man leverde ons eind december 2014 een ontwerp voor een wapen en een vlag .

Prachtig ontwerpen  , maar niet goed genoeg voor Herxen, wij wilden de vlag in het wapen hebben geplaatst.

 ( Ondertussen waren er met PB al brainstormsessies geweest )

Uiteindelijk , op 19 januari 2015 kwam er een schrijven, waarin een aantal opties werden genoemd. Deze waren heraldisch verantwoord. Het ontwerp van de vlag  waar de voorkeur van de raad naar uitging, bleek ook voor ons de meest juiste te zijn.  Besloten werd deze te gebruiken voor het drukken van vlaggen.

Het resultaat is dit geworden.

Het gebouw in het wapen is een eenvoudige weergave van  Huize Herxen. Het gebouw staat op de Herxer brug,  De golf in de schildvoet staat voor het water van de wetering en de IJssel. De rode vlakken boven in het wapen staan symbool voor de stenen die in de steenfabriek werden vervaardigd. Het wapen staat aan de linkerkant op de vlag, omdat deze kant het dichtst bij de mast is, en dus het minste wappert, waardoor het wapen goed zichtbaar is .  Het geel in de vlag stelt de zandgrond voor, het groen de uiterwaarden, en het blauw uiteraard het water van de IJssel.  Deze vlag is door de heer Hans van Heyningen  uit Utrecht in het Heraldisch tijdschrift geplaatst en beschreven. Dit kan als een registratie worden beschouwd, waardoor het lange wachten uiteindelijk is beloond , met een heraldisch verantwoorde vlag voor Herxen . De eerste vlag is op dinsdag 31 maart 2015 aangeboden aan de Burgemeester en Wethouders tijdens het kernbezoek in Herxen. Vlaggen met een afmeting van 100 x 70 zijn te koop bij het Dorpshuis voor € 15.00 per stuk.(op voorraad).  Grote vlaggen met een afmeting van 100 x 150 zijn nu ook verkrijgbaar bij het dorpshuis a € 30.00 per vlag.

 

 

SallandGlas garandeert snel internet tegen de laagste prijs: 

Om het netwerk te realiseren maakt SallandGlas gebruik van een subsidie van de provincie Overijssel. Een tweede deel van de kosten wordt betaald uit de reguliere exploitatie. Om het financiële plaatje rond te maken vraagt SallandGlas een bijdrage van de deelnemers. Deze bijdrage is vooralsnog vastgesteld op € 14,75 per maand gedurende maximaal 20 jaar. U kunt ook kiezen voor een eenmalige betaling (of in vier termijnen), waardoor u zelfs nog wat voordeliger uit bent.

 

Kan het goedkoper? 

Wellicht! Maar dat weten we nog niet zeker. Het huidige bedrag is in het derde kwartaal van 2014 vastgesteld op basis van de toen bekende gegevens. Inmiddels is een aantal onderliggende gegevens gewijzigd. Op dit moment (april 2015) laten we de effecten van deze wijzigingen doorrekenen en zullen dan het bedrag opnieuw vaststellen. Het spreekt vanzelf dat, zodra het bedrag omlaag kan, dat óók geldt voor iedereen die zich al heeft ingeschreven heeft.

 

Wordt het goedkoper als u wacht met inschrijven?

Nee. Als de bedragen worden verlaagd geldt dat óók voor iedereen die al ingeschreven heeft. Door nú in te schrijven brengt de aanleg zelfs dichterbij. Hoe hoger de deelname des te lager de kosten per deelnemer. Anders gezegd: U kunt zelf een bijdrage leveren aan de kostenverlaging door u vandaag nog in te schrijven.  


Hoe blijft u op de hoogte?

Iedereen die zich heeft ingeschreven wordt met een Nieuwsbrief regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang.

 

Elders goedkoper?

Daar zijn veel verhalen over, die –zo blijkt telkens- voor een groot deel onjuist of onvolledig zijn. Het bestuur van SallandGlas garandeert dat de inwoners niet méér betalen dan nodig is om de echte kosten te dekken. Wij laten ons voortdurend informeren over initiatieven elders en als daar modellen bij zijn die ook goed zijn voor SallandGlas dan passen wij die toe. SallandGlas garandeert de laagst mogelijke prijs voor Salland.

Komende activiteiten

Geen evenementen

Foto van de dag

DSC01649.JPG

Website created by NM-Webdesign