Stand van zaken Salland Glas 23-1-2015

SallandGlas Deelnemers 1 -januari 2015

 

Beste deelnemers aan SallandGlas,

 

In de eerde plaats: hartelijk dank voor uw inschrijving voor het glasvezelnetwerk van SallandGlas. Dankzij uw aanmelding is ons gezamenlijk doel een weer een stapje dichterbij gekomen: het buitengebied van Salland voorzien van betaalbaar snel internet.

 

Het is ons voornemen om de komende tijd u middels deze nieuwsbrief te informeren over de voortgang. Geen lange verhalen, maar zoveel mogelijk puntsgewijs. We hopen dat u dit zult waarderen.

 

Enkele veel gestelde vragen:

Hoeveel aanmeldingen zijn op dit moment binnen:
De teller staat nu op 612

 

Komt er een overzicht op de website?

Ja. Vanaf maandag 26 januari zullen we het totaal aantal inschrijvingen vermelden op de site. Binnenkort zullen we dat aanvullen met het actuele percentage per gemeente.

 

Komen er nog verdere acties?
Ja, binnenkort wordt er een huis-aan-huis folder verspreid, er komen nog een aantal info & inschrijfbijeenkomsten en er worden spandoeken in het buitengebied geplaatst.

 

Hoe komt het dat de buitengebiedtoeslag elders lager is dan in Salland?

Belangrijk gegeven is dat er de laatste tijd diverse publicaties zijn over initiatieven elders in het land. ‘Glasvezel’ is echt een hot-item. SallandGlas volgt deze ontwikkelingen uiteraard op de voet. Het meest recente en opmerkelijke bericht kwam deze week uit Gelderland, waar provincie en 10 gemeenten samen een netwerk gaan aanleggen met een buitengebiedtoeslag van 500 euro.

Het bestuur van SallandGlas heeft inmiddels vragen gesteld aan de provincie over de achtergronden van dit bericht.

Een ander voorbeeld kwam uit Hellendoorn waar de toeslag is vastgesteld op ’gemiddeld 1250 euro’ (hetgeen exclusief graafkosten blijkt te zijn). Ook daarover hebben we informatie opgevraagd.

Wij willen, net als u, weten wát het verhaal achter deze berichten is, of dat realistisch is en vooral: zitten daar zaken bij die ook voor ons van toepassing kunnen zijn. Het moge immers duidelijk zijn: als wij in Salland de buitengebiedtoeslag omlaag kunnen brengen met ‘kennis uit Gelderland’ of Hellendoorn dan zullen we dat zeker doen.
Uiteraard geldt dat dan ook voor iedereen die zich al ingeschreven heeft, maar dat spreekt vanzelf.

 

De zestig procent
Alle acties zijn (en blijven) er op gericht op zo spoedig mogelijk de 60% deelname te behalen, zodat we het aanbestedingstraject kunnen starten.
Uiteraard kunnen we daarbij wel wat hulp gebruiken. Dat kan door te helpen bij het plaatsen van de spandoeken, door de assisteren tijdens inloopbijeenkomsten en vooral ook door uw buren te wijzen op het belang van snelinternet voor het buitengebied.

 

Komende activiteiten

Geen evenementen

Foto van de dag

DSC02215.JPG

Website created by NM-Webdesign