Geschiedenis van Herxen - Hoeves in Herxen

Hoeves in Herxen
Genoemde Ten Bussche moet dan ook een aanzienlijk man zijn geweest. Aan de gelukkige omstandigheid, dat de erven in de akte van belening met name worden genoemd, danken wij interessante gegevens. Zo lagen dan in de buurtschap Herxen in 1458 o.a. de Beteker hoeve, de Obbergerhoeve, de Arends ter Weden hoeve, de Noertberger hoeve en de Wilden hoeve. Slechts de naam Noertberger hoeve kan ik plaatsen; deze moet ongetwijfeld gelegen hebben op de plaats van de boerderij, thans bewoond door de heer W.G. Roetert Steenbruggen en diens vader. Naar ik meen leest men zelfs in de gevel van de huidige (19e eeuwse) boerderij nog de naam "Noordberger hoeve". Over dit erve "Noertberge" is aan het einde der Middeleeuwen nog al wat te doen geweest. Dat blijkt o.a. uit het register Diversorum van de bisschop van Utrecht, waarin als wereldlijk heer over Salland op 23 januari 1460 ("des woensdages voir conversionis sancti pauli") recht sprak in de zaak tussen het Fraterhuis te Zwolle en Derick Wiferdinck te Deventer, welke elkaar het eigendomsrecht over de genoemde oever betwistten. Op het rechtsgeding beweerde Wiferdinck de boerenplaats geerfd te hebben van Derck van Herxen, die deze bij zijn leven in zijn bezit had gehad. De verweerde (namens het klerkenhuis) beweerde op zijn beurt in het bezit ervan bevestigd te zijn door bisschop Frederik van Blankenham en Rudolf van Diepholt. Voorts, dat deze goederen eerst horig waren, maar door de Utrechts bisschop vrij en edelverklaard en aan de heer Dirk van Herxen waren gegeven tegen een jaarlijkse pacht van 15 fr. schilden en dat deze "Noertberge" kort daarna voor de zaligheid van zijn ziel had gegeven zonder enig voorbehoud tot fundatie van het fraterhuis van Zwolle, hetwelk dit reeds meer dan vijftig jaar in het bezit had. David deed daarna uitspraak ten gunste van het fraterhuis.

Natuurlijk kon de bisschop als leenheer behalve de tienden ook de landerijen in leen geven. Zo blijkt uit het leenregistervan bisschop David van Bourgondiƫ, dat deze op 20 februari 1467 Otto Zuywe met een gedeelte van het goed Luttike Wellingborg in de buurtschap Herxen beleende. Waar het te zoeken? Het grensde aan de "Groote Wellingberg" en strekte aan de ene zijde tot "Veliken graven of gracht".

Het eerder besproken verleende recht op de tienden, rustend op verschillende hoeven te Herxen, bleef geruime tijd aan de familie Ten Bussche of Ten Bossche. Aan de hand van de achtereenvolgende beleningen kan men zelfs een fragment-stamlijst van de familie opstellen, welke vier generaties beslaat, nl: Herman ten Bussche (sterft c. 1458) Reynolt ten Bussche (sterft c. 1478) Geerbert ten Bussche (sterft c. 1504) Herman ten Bussche (leeft nog in 1525)

Komende activiteiten

Geen evenementen

Foto van de dag

DSC02024.JPG

Website created by NM-Webdesign