Geschiedenis van Herxen - De Herxer Weerd

De Herxer Weerd
Een enkel woord nog over de aan de IJssel gelegen uiterwaarden "De Herxer Weerd". In het gemeentearchief van Zwolle berust nog een registertje (1465-1548) van verpachting dezer waarden, gehouden door de procurator van het fraterhuis (inv. nr. 980).

Reeds in resoluties van 1608 wordt gesproken over een "tichelweert" hetgeen er op wijst, dat reeds toen aldaar stenen werden gebakken. In de 18e eeuw had de familie Dwars hier een paar steenovens. Op een kaart (begin 19e eeuw), berustend in de Collectie Hingman op het Algemeen Rijksarchief te Den Haag zijn duidelijk drie gebouwen te onderscheiden met het bijschrift "Herksche Steenove". Het huis over de dijk, vroeger bewoond door de familie Van Voorst en later door de familie Massé te Zwolle als weekendhuis in gebruik genomen, is een overblijfsel van dat complex. Volgens een doopboek van Windesheim, bijgehouden door de toenmalige koster en schoolmeester Jacob Westerhof, was in 1802 Dwars senior overleden; een doopinschrijving luidt nl. aldus:

"1802 den 3 Juny gebooren en den 13 dato gedoopt Rensziena Wilmyna, dogter van Albartus Lyklama a Nyholt en Albarta Alida Dwars, Ehelieden. Getuige Geertruid, weduwe Dwars allen op 't Tigchelwerk Buurschap Harksen".

Aan deze episode uit de Herxerse geschiedenis herinnert nog slechts de naam Tichelstraat (door sommige instanties nog steeds volgens de spelling Van Siegenbeek foutief met dubbel 'g' gespeld; straatnamen zijn n.l. aan spellingswijzigingen onderhevig). Tot voor enkele jaren vormde de Tichelstraat de grens tussen de kerkelijke gemeenten Wijhe en Windesheim. (Door een correctie werd de zgn. Achterhoek door de Hervormde gemeente Wijhe aan Windesheim afgestaan). Ook vormt dezelfde straat de grens tussen de buurtschappen Wijnvoorden en Herxen. De huizen staande onder Wijnvoorden dragen huisnummers aanvangende met de letter H en die onder Herxen met de letter G. De oude school draagt dan ook het nummer H 40, terwijl het nieuwe gebouw wel G 19a zal gedoopt worden, bij gebrek aan vacante nummers. Het nieuwe schoolhuis nam het nummer over van het afgebroken spoorwachtershuis, dat jarenlang aan de overweg stond. Vroeger kon men in Herxen ook instappen in de lokaalspoortrein Zwolle - Deventer. Pas in 1964 werd de tot dan geheel onbeveiligde overweg - nadat een dodelijk ongeval had plaatsgevonden - beveiligd met een automatische knipperlichtinstallatie.

Klachten over de wegen waren er in Herxen ook al voor de oprichting van de vereniging "Plaatselijk Belang" in 1953. In het gemeentearchief van Wijhe berust tenminste een opgave der kosten ter verbetering van de wegen in de buurtschap Herxen van 13 mei 1823. Een brief van 12 mei 1838 handelt over de verbetering van "de voetpaden" van Herxen naar Lierderholthuis.

Komende activiteiten

Geen evenementen

Foto van de dag

DSC02024.JPG

Website created by NM-Webdesign