Voortgang DOP (Dorpsontwikkelingsplan)

Tijdens de ledenvergadering van PB op 27 maart 2008 is er onder meer gesproken over het DOP (Dorpsontwikkelingsplan). Op 16 april jl is hiermee een start gemaakt. Er wordt nu door Marcel Bollema als projectleider (Landstede) een enquete opgesteld die eind mei bij iedereen op de deurmat zal vallen. Begin juni worden deze enquetes weer terugverwacht. In de planning ligt dat we eind juni de eerste resultaten uit de enquetes hebben. In de tussenliggende periode zal Marcel een aantal bewoners benaderen voor een inventariserend interview. Na de zomer worden de resultaten in breder verband besproken. We houden je op de hoogte van de volgende stappen.

Dus kort samengevat:

16 april Start DOP; opstellen enquete door Landstede (Marcel Bollema)
15 mei Bespreken en goedkeuring enquete (Plaatselijk Belang)
21 mei Verspreiden enquete onder Herxenaren
6 juni Deadline retourneren enquete
26 juni Bespreken globale resultaten uit enquete met bestuur Plaatselijk Belang


Na de zomer worden de resultaten van de enquete en de vervolgstappen in het Dorpsontwikkelingsplan met eenieder besproken. Hiervoor is nog geen concrete datum geprikt. Hierover wordt u zo spoedig mogelijk geinformeerd.

Komende activiteiten

Geen evenementen

Foto van de dag

DSC01801.JPG

Website created by NM-Webdesign