Voortgang DOP (Dorpsontwikkelingsplan) vervolg

Beste Herxenaren,

Hierbij willen we u informeren over de voortgang van het Dorpsontwikkelingplan.

Eind juni heeft Marcel Bollema (de projectleider) het Bestuur van Plaatselijk Belang bijgepraat over de respons op de rondgestuurde vragenlijst. Bijna 50% heeft gereageerd en de vragenlijst teruggestuurd. Dat is een heel mooi percentage. Van de 143 uitgezette vragenlijsten zijn er 68 teruggekomen (waarvan 20 van jongeren).

Er hebben zich zo'n 20 mensen, via de vragenlijst, aangemeld om deel te nemen in het Panel. Volgens Marcel vormt deze groep een goede afspiegeling van de Herxer bevolking voor wat betreft de leeftijdsopbouw.

In de komende zomermaanden zal Marcel de vragenlijstgegevens verder uitwerken en gesprekken aangaan met een aantal mensen in Herxen. Deze gesprekken geven hem wat meer achtergrondinformatie ter voorbereiding op de panelbijeenkomsten.

Het programma na de zomer ziet er als volgt uit:

  • Op donderdag 16 oktober vindt er een eerste panelbijeenkomst plaats. De panelleden (dit zijn de mensen die in de vragenlijst hebben aangegeven dat ze hieraan graag willen deelnemen) krijgen hiervoor nog een uitnodiging. Het is dan ook nadrukkelijk geen algemene bijeenkomst!!

  • Op donderdag 23 oktober vindt er een tweede panelbijeenkomst plaats (dus wederom geen algemene bijeenkomst!!) waarin de panelleden een aantal "stellingen" gaan bespreken. Ook hierover zullen zij nader bericht krijgen.

  • Op donderdag 20 november vindt er tenslotte een openbare presentatieavond plaats. Hierbij wordt iedereen in Herxen van harte uitgenodigd om de presentatie van het plan bij te wonen. Ook hiervoor volgt natuurlijk nog een uitnodiging.

Als alles volgens het programma verloopt is er eind 2008 een concreet stappenplan met een aantal maatregelen die er de komende jaren in Herxen zullen worden aangepakt.

We hopen u hiermee weer voldoende op de hoogte te hebben gebracht en wensen u een hele fijne zomervakantie toe.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur Plaatselijk Belang

Komende activiteiten

Geen evenementen

Foto van de dag

DSC05820.JPG

Website created by NM-Webdesign