Voortgang DOP (Dorpsontwikkelingsplan) nov. 2008

Dop Herxen: "t Kan nog beter in Herxen".

In Herxen wordt het opstellen van de agenda voor het dorpsontwikkelingsplan (dop) begeleidt door Landstede Welzijn uit Zwolle in de persoon van Marcel Bollema.

De inventarisatiefase voor de onderwerpen voor het dop is voor een groot deel afgerond.

Marcel Bollema heeft in Herxen in totaal 178 enquêtes uitgedeeld aan volwassenen en jongeren. Ieder huishouden heeft hierbij een enquête ontvangen. Met als resultaat een respons van 40%. Vooral jongeren hebben hun mening laten horen.

Op de enquête kon ook aangegeven worden of de inwoner zelf actief wil meedenken in het opstellen van de dorpsagenda. Hieraan hebben 20 inwoners gehoor gegeven. De groep bestaat uit een dwarsdoorsnede van de bevolking. Er zitten ouderen, jongeren, kinderen, mannen en vrouwen in de 'denktank'. De eerste bijeenkomst was donderdag 16 oktober. Tijdens deze avond zijn alle onderwerpen, die aan de orde zijn gekomen tijdens de inventarisatie, volgens een bepaalde methode, besproken en bediscussieerd.

Op donderdag 23 oktober werden de onderwerpen naar belangrijkheid geordend.

Op 17 december wordt een avond georganiseerd waarin de onderwerpen zullen worden gepresenteerd door Marcel Bollema. Ook zullen er die avond werkgroepen geformeerd worden van inwoners die aan de slag gaan met de diverse onderwerpen.

In januari zullen de onderwerpen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel (of Aanwijsbaar), Realistisch en Tijdgebonden) gemaakt worden. Op deze avond gaan de werkgroepen in gesprek met professionals over hun onderwerp. Naar aanleiding hiervan zullen de werkgroepen een Plan van Aanpak opstellen. Hierin kunnen zij ondersteuning krijgen van Margriet Heuvelink van Stichting Kulturhus. Zij kan ook ondersteuning bieden aan de werkgroepen in het verdere traject van de uitvoeringsfase.

Komende activiteiten

Geen evenementen

Foto van de dag

IMG_7826.JPG

Website created by NM-Webdesign