Verslag kernenbezoek B en W

Actiepunten kernenbezoek Herxen d.d. 27 maart 2008

Aanwezig:
Gemeente Gerald Grashof, Cor  van den Berg, Jonny Hollander, Ans Otterloo, Lianne Arling, Bep Koekkoek

Brandweer: Marcel Kluin, Ferry Vogtsmidt, Jan Beldman.

Afwezig: Arie Oeseburg, Ton Strien.

Raadsleden: Rene Leber, Henk Greeven, Habers, Marianne Poppenk, Toke Landman, De Vente,

Plaatselijk Belang en ongeveer 35 inwoners va Herxen.

Landstede Welzijn: Hans Lorijn manager Landstede,  Yvonne van der Heide dir. Landstede, Marcel Bollema niet aanwezig maar gaat project trekken.

Presentatie AED door Bert Lohuizen van de EHBO Wijhe.

EHBO Wijhe heeft van de RAO bank 10.00 euro gekregen om AED,s aan te schaffen. In Herxen komt ook een AED te hangen. PB Herxen biedt aan om de 750 euro die de gemeente aan alle PB heeft gegeven te gebruiken om inwoners te trainen om de AED te kunnen bedienen. 8 mensen melden zich aan om de training te volgen,

Presentatie Dorpsontwikkelingsplannen

Waarom kan PB dit niet zelf doen met de inwoners? Gerald Grashof geeft naar aanleiding van kritische vragen aan dat Landstede begeleid en dat bewoners zelf het initiatief moeten nemen. PB geeft aan dat zij blij zijn dat Landstede aangetrokken is om te helpen met het opzetten van een toekomstplan en dat er gelden beschikbaar zijn om de plannen ook uit te voeren.

Gevraagd wordt wie de toekomstplannen bewaakt. Dit kan door middel van schriftelijke overeenkomsten en andere afspraken met PB.

Brandweerpresentatie

Uitleg over de digitale kaarten die in elke brandweerauto aanwezig is,

Vraag aan bewoners geboorde putten door te geven of aan te geven dat men wel een put op zijn grond wil aanleggen.

Vragenronde voor het college

Rioolheffing van project aan Rijksstraatweg. Alle acht woonheden betalen rioolbelasting. Kan dit in een betaald worden?

Ratten en muizen

Gemeente onderneemt hierin geen actie. Gevolg dat er teveel ongedierte is. Er is momenteel een plaag. Particulier moet zelf zorgen voor bestrijding. Deze keuze is gemaakt.

Overlast Jacobskruid

Gezamenlijke aanpak van gemeente, provincie en waterschap.

Brandvergunning

Vergunning aangevraagd. Deze is afgewezen en geld is weer teruggestort. Regelgeving is gewijzigd. Er hoeft alleen melding gemaakt te worden van het branden van snoeihout. Teveel betaald is terug betaald.

Bijdrage voor geboorde put? Kosten erg hoog,

Dit zijn kosten voor de particulier.

Mobiele snelheidsregistratie ook een keer in Herxen plaatsen.

Worden roulerend in de gemeente geplaatst. Kan ook een periode in Herxen worden geplaatst.Plaatste bevolking wordt dan geconfronteerd met eigen rijgedrag.

Afval kost geld. Kan dit niet anders.

Brengen kost in onze gemeente geld. Dit is beleid.Er is een plan van aanpak klaar m.b.t. zwerfafval. Cambio ondersteunt de gemeente in dit project, Rioolrecht geldt voor alle huiseenheden. Daar worden geen uitzonderingen gemaakt.

Maaien bermen

Maaien om natuurlijk evenwicht te behouden. Afhankelijk van de grondsoort worden verschillende manieren van onderhoud toegepast.

Komende activiteiten

Geen evenementen

Foto van de dag

DSC04495.JPG

Website created by NM-Webdesign