LEDENVERGADERING Herxen op 1 april 2014

Aanwezig:

Leden +/- 70 van Plaatselijk Belang Herxen.

Bestuursleden van Plaatselijk Belang Herxen.: Jorien Kranendijk (voorzitter), Marijke Klein Douwel (penningmeester), Bert van de Streek en Hans van Zwolle (secretaris).

Ook waren aanwezig i.v.m. het aansluitend kernenbezoek:

Ton Strien (burgemeester),  Ans Otterloo (wethouder), Cor van den Berg (wethouder), Arie Oeseburg, Gerald Grashof en Bep Koekkoek.

Raadsleden Olst-Wijhe:  Rene Leber (PVDA), Ralph Kroniger (VVD), Lidia Pieter (GB), Hans Olthof (D66). 

 

Notulist: Hans van Zwolle

 

Opening:

De voorzitter, Jorien Kranendijk, opent de ledenvergadering en heet iedereen welkom. Verder  noemt de voorzitter de belangrijke gebeurtenissenvan het afgelopen jaar , verwelkomt nieuwe leden en roemt de diversiteit van onze buurtschap Herxen.

De secretaris nodigt leden uit die geïnteresseerd zijn in de notulen van vorig jaar. Zij kunnen een verslag  bij de secretaris verkrijgen. Op- of aanmerkingen zullen in overleg gecorrigeerd worden. Enkele mensen hebben de het verslag met de notulen doorgenomen. Er zijn geen op-of aanmerkingen. Hierbij zijn de notulen van de vergadering gehouden op 31 maart 2013 goedgekeurd.

De secretaris neemt het jaarverslag door aan de hand van een powerpoint en benoemt de volgende punten:

 • Appelpersdag was een groot succes en zal in oktober weer plaats vinden.

 • Er is weer een AED cursus georganiseerd, er waren veel aanmelding vooral van jonge mensen.

 • De ontwikkelingen rond snel internet worden op de voet gevolgd. Hiervoor hebben we aansluiting bij Salland breed.

 • De vraag rondom  aansprakelijkheid voor de brug in de kleigaten is opgelost. Staatsbosbeheer is hier samen met Trio Vooruit uitgekomen.

 •  Op donderdag 16 januari heeft er weer een buurtschouw plaats gevonden.

 • De buslijn 161 dreigt te verdwijnen. PB Herxen roept op om de petitie te tekenen en heeft de andere PB’s in de buurt geactiveerd.

 • Afgelopen jaar bestond het PB 60 jaar. Van die gelegenheid wordt gebruik gemaakt om een film en een website over Herxen te maken.

 • Verder zijn er nog: overleg gemeente, gemeenschappelijk overleg PB´s, avond over veiligheid, Salland Café, nieuwjaarsreceptie gemeente

   

   

   

  De kas is gecontroleerd , door Geke Nalis en Bert van der Streek. Er is €  13.163,83 euro in kas waarvan 8.211,00 gereserveerd is voor DOP (dorps ontwikkeling plan). Paul Schoorlemmer  en Sander Dresken controleren de kas in 2014/2015.

  Het bestuur wil twee nieuwe bestuursleden benoemen: Kees Kasper en Harrie Grolleman stellen zich kandidaat voor bestuurslid. Kees Kasper trekt zich voor de vergadering terug i.v.m. studieplannen. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Hiermee komt Harrie Grolleman in het bestuur. Het nieuwe bestuurslid is per 1 april 2014 geïnstalleerd.

   

  Mededeling en Rondvraag:

  Vraag van Sander Dresken (namens het thuisfront):is het mogelijk om grotere goals in het voetbal veld te plaatsen?

  Antwoord van Jorien Kranendijk: We hebben er toen juist voor gekozen de doelen klein te houden in de hoop het te hard schieten te voorkomen. Dit i.v.m. het terras in de buurt en de weg die er langs loopt.

   

  “film en website over Herxen”

  De voorzitter promoot het project rond de film en website over Herxen. Geeft uitleg over de plannen en de achtergrond daarvan. Tenslotte roept zij mensen op zich te melden wanneer zij actief willen helpen bij het maken van de film en website.

   

   

  Sluiting:

De voorzitter sluit de ledenvergadering.

Komende activiteiten

Geen evenementen

Foto van de dag

DSC01741.JPG

Website created by NM-Webdesign